Türkiye’de Yapı Denetim Sistemi ve Sorunları

Etkinlik Başlama: 24.03.2023 - 15:00
Etkinlik Bitiş: 24.03.2023 - 18:00

Üniversitemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı tarafından 24 Mart 2023 Cuma günü 15:00-18:00 saatleri arasında “Türkiye’de Yapı Denetim Sistemi ve Sorunları” konulu çalıştay düzenlenmektedir.

 

Çalıştaya aşağıdaki bağlantıdan katılabilirsiniz:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY0ZjQxNmEtMGVmOS00OTI3LTliNTgtZjFhYTYyNTBmNDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2299cee682-16af-4cbb-9527-8a2b9cd24dfb%22%2c%22Oid%22%3a%221352e11c-9dd3-404e-920f-35c78611b320%22%7d

Diğer

tümünü görüntüle