Üniversitemiz COVID-19 Dönemi Çalışmaları

Koronavirüs (COVID-19) Bilgilendirme Sayfası

Bu kapsamda üniversite tarafından uzaktan öğretimle yürütülen derslere ilişkin bilgiler paylaşılacaktır.

 • Senkron ve asenkron uygulamalar,
  • 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 23 Mart 2020 tarihinden itibaren canlı dersler yapılmaya başlanmıştır.
  • Toplam 14.062 ders online ortama taşınarak hem senkron hem de asenkron içeriklerin üretilmesi sağlanmıştır.
  • Sistemde video, dosya, ses kaydı, kitap paylaşım imkanları sunulmuş ve hocalar tarafından öğrencilerin erişimlerine açılmıştır.
  • COVID-19 pandemisi sürecinde Üniversitemiz, öğrenen bireylerin bilgi düzeylerini ölçmek ve süreç değerlendirmesini sağlamak amacıyla kullanılan oyun temelli öğrenme platformu Kahoot! ile kurumsal bir anlaşma gerçekleştirmiştir.
 • Sınav uygulamaları
  • Ara sınavlar proje ve ödev olarak öğrenme yönetim sistemi üzerinden verilerek tamamlanmış olup, final sınavlarında online sınav yapılması planlanmaktadır. Bu süreçte 5/i kapsamındaki derslerin ara sınavları da online olarak yapılmıştır.
 • Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler
  • 23 Mart 2020 tarihi öncesinde öğretim elemanlarına yönelik 8 adet canlı ders etkinliği düzenlenmiş olup hem öğrenme yönetim sistemi hem de sanal sınıflar tanıtılmıştır. Ayrıca online öğrenme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar da yine öğretim elemanları ile paylaşılmıştır.
  • Canlı etkinliklerin kayıtları sisteme yüklenmiş olup video kaydı olarak 7/24 erişilebilir durumda tutulmuştur.
  • Video içeriklere ek olarak tüm sistem işlevlerine ilişkin kılavuzlar hazırlanarak erişime sunulmuştur.
 • Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları
  • Öğrencilere yönelik olarak sistem ve sanal sınıf kullanım kılavuzları oluşturulmuş olup, sisteme yüklenmiştir.
  • Uluslararası kitlesel açık çevrimiçi dersler platformları Coursera ve edX’ten öğrenciler için sertifikalı eğitimler temin edilmiştir.
 • İlgili veritabanları için tıklayınız.
 • Covid-19 Vaka Kabulü
 • Toplam Hasta Poliklinik: 2270
 • Yatan Hasta: 441
 • Ybü Covid + Yatan: 19
 • İyileşen Hasta: 380

TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında yürütülen 3 adet projede Ankara Üniversitesi Enstitüleri /Araştırma Merkezleri yürütücü kuruluş olarak yer almışlardır.

TÜBİTAK 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında TÜBİTAK MAM koordinatörlüğünde yürütülen COVID-19 Türkiye Platformu’na üniversitemizden 19 Mart 2020 tarihinde yürütücü kuruluş olarak yapılan 5 proje başvurusundan 3 tanesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Aşağıda detayları yer alan 3 adet projenin çalışmaları başarılı şekilde devam etmektedir.

Proje Adı Proje Yürütücüsü Araştırmacılar Projenin Yürütüldüğü Birim
COVID-19 için Griffithsin (GRFT) Temelli Antiviral Yaklaşım Geliştirilmesi ve Terapötik Etkinliğinin Sorgulanması Prof. Dr. Aykut ÖZKUL Prof. Dr. Erkan Yılmaz
Prof. Dr. Esin Akı Yalçın
Doç. Dr. Demet Cansaran Duman
Dr. Öğr. Üy.  E. Doruk Engin
Prof. Dr. Koray Ergünay (Hacettepe Üni.)
Doç. Dr. Urartu Şeker (Bilkent Üni.)
Ekrem Balbay (Yard. Pers.)
4 Bursiyer
Biyoteknoloji Enstitüsü
Adenoviral ve Protein Tabanlı Prototip Corona Virüs Aşı Üretim Projesi Prof. Dr. Hakan AKBULUT Arş. Gör. Fatma Gizem SONUGÜR
Öğretim Gör. Cansu BABAHAN
Kanser Araştırma Enstitüsü
Varolan İlaç Etken Maddelerinin COVID-19’a Karşı
Etkinliklerinin In-Siliko, In-Vitro ve In-Vivo Olarak
İncelenmesi
Dr. Mehmet Altay ÜNAL Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
Prof. Dr. Can AKÇALI
Doç. Dr. Açelya Yılmazer AKTUNA
Prof. Dr. Aykut ÖZKUL
Prof. Dr. Sibel Ayşıl ÖZKAN
Doç. Dr. Fikret ARI
Doç. Dr. Hasan NAZIR
Dr. Sidar BEREKETOĞLU
Dr. Orkun CEVHEROĞLU
Dr. Ceylan Verda BİTİRİM
Göksu ÖZÇELİKAY
Kök Hücre Ensitüsü

 

TÜBİTAK 1507-KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Covıd-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı

TÜBİTAK tarafından 26.03.2020 tarihinde açılan 1507-KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı “Covıd-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı” kapsamında COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi konularında sunulacak Ar-Ge projelerinin destekleneceği açıklanmıştır.

Değerlendirme süreci TÜBİTAK tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilen çağrı kapsamında Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesindeki 4 firma proje başvurularını Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirmiştir. Bu başvurulardan, Futuris Elektronik Yazılım Ticaret Limited Şirketi’nin “Covid-19 Tespiti İçin Yüksek Çözünürlüklü Termal Kamera Tasarımı” projesi ise destek almaya hak kazanan 32 proje arasında yer almıştır. 

Rejeneratif Ve Restoratif Tıp Araştırmaları Ve Uygulamaları (Re-Tıp) 1004 Projesi

TÜBİTAK ARDEB 1004 “Yüksek Teknoloji Platformları” çağrısı kapsamında; Ankara Üniversitesi’nin yetkinliği, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda “Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları (Re-Tıp)” alanı, araştırma program alanı olarak belirlenmiş, 1004 başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır.

 1. Fazda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 2 Üniversite-APYK, 2 Ar-Ge Merkezi APYK, 1 AB ortak ile Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları Yüksek Teknoloji Platformu (Re-Tıp) oluşturulmuştur. Platform kapsamında planlanan sekiz projede, 11 üniversite (8 yurtiçi, 3 yurtdışı), 1 Uluslararası Araştırma Enstitüsü, 1 teknoloji tabanlı Firma ve Şehir Hastanesi olmak üzere 14 farklı Kurum’dan araştırmacı ve danışmanlar görev alacak olup, Re-Tıp Araştırma Programında, toplam 20 kurum/Kuruluş projelerde yer alacaktır. 27/02/2020 tarihinde gerçekleştirilen 1.Faz panel değerlendirmesi sonucunda ‘’Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları (Re-Tıp)’’ Araştırma Programı’nın 1.faz başvurusu kabul edilerek 2.Faz’a geçmesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Araştırma Platformu içerisinde yer alan projeler tanı kiti geliştirilmesinden, kök hücre kaynaklı tedavi protokollerinin geliştirilmesi, Upk hücre üretim ve izolasyon çalışmaları, organ-on-the-chip sistemleri, üç boyutlu yazıcı temelli doku ve organ mühendislik ürünlerinin geliştirilmesine kadar birçok farklı yaşam bilimlerine ve rejeneratif ve restoratif tıp temeli araştırma/geliştirme çalışmasını bünyesinde barındırmaktadır.  Araştırma programında odaklanılacak teknolojiler ile salgına yönelik geliştirilecek teknolojiler paralel teknolojiler olarak görülmektedir. Bu kapsamda Re-Tıp araştırma programı COVID-19 ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen birçok Ar-Ge çalışmasına katkı sağlayacak niteliktedir. Özellikle araştırma programı kapsamında yürütülecek kök hücre tedavi yöntemleri, tanı kiti geliştirilmesi çalışmaları COVID-19 salgını ile mücadelede odaklanılan 2 teknoloji olarak ön plana çıkmaktadır. 

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA-2) kapsamında yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’na Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü’nün yürütücülüğünde Ankara TTO ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) ortaklığı ile 19 Haziran 2019 tarihinde başvuru yapılan ve desteklenmeye hak kazanan “Ankara Innovative Cancer Theranostics Development Center (AnkaTheraHub)” projesine COVID-19 vb. enfeksiyon hastalıkları ile mücadele edilmesi amacıyla aşı/ilaç/tanı kiti geliştirilmesine yönelik eklemelerin de yapılmasına yönelik T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu ile görüşmeler sürdürülmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı – MOTAKK protokolü

Ankara Üniversitesi Teknokent’te yer alan MOTAKK (Moleküler Tanıda Dış Kalite Kontrol) firması, laboratuvarlarda viral enfeksiyonlarının tanısında kullanılan moleküler yöntemler için dış kalite kontrol panellerine COVİD-19’u da ekleyerek, COVİD-19 testlerinin gerçekleştirdiği laboratuvarlarda kalite kontrol çevrimlerinin gerçekleştirilmesi konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalamıştır.

MOTAKK, Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. A. Mithat BOZDAYI yürütücülüğünde Ankara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bir projesinin çıktısı olarak şirketleşmiştir. KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri ile dış kalite kontrol çevrimlerindeki panel sayısını arttıran ve hızlı Ar-Ge yapabilme yeteneği kazanan MOTAKK, COVİD-19 testlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarların dış kalite kontrol çevrimlerinin, salgın sürecinde yapılabilmesini sağlayarak, testlerin güvenilirliğini arttıracaktır.

Ankara Üniversitesi Toplum İçin Bilim COVID-19 Araştırma Programı başvuru ve değerlendirme süreçleri tamamlandı

Bir araştırma üniversitesi olarak en büyük çıktımızın topluma yapacağımız katkı olacağı inancıyla Üniversitemiz bünyesinde COVID-19 süreci ve sonrasında oluşabilecek toplumsal sorunlara odaklanan araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik 10 adet çağrıya çıkılmış ve 8 – 24 Nisan tarihleri arasında çağrı başvuru süreçleri tamamlanmıştır. Çağrı kapsamında 224.115,58 TL bütçe ile 13 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. 8 Fakülte ve Enstitümüzden toplam 59 araştırmacının görev alacağı projeler ile COVID- 19 sürecinin yarattığı toplumsal sorunlara özgün çözümler geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Çağrı Başlığı Proje Yürütücü/Proje İsmi Proje Ekibi Desteklenen Bütçe
Yeni Nesil Dizileme (NGS) İle COVID-19 Genom Analizlerinin Yapılması, Hastalığın Yayılımı Üzerine Veri Elde Edilmesi 1. Prof. Dr. Meral BEKSAÇ
SARS-CoV-2 (+) Hastalarda KIR/KIR Ligand Genotiplerinin Belirlenmesi
-Doç. Dr. Kemal Osman Memikoğlu
-Dr. Klara Dalva
-Emine Öncül – Doktora Öğrencisi
-Hasan Yalım Akın Biyolog
-Dr. Ezgi Gülfem
-Dr. İrem Akdemir Kalkan
-Dr. Güle Çınar
30.000,00 ₺
2. Prof. Dr. A. Mithat BOZDAYI
Türkiye’de SARS-CoV2’nin tüm genom dizilemesi ve Moleküler karakterizasyonu
-Nejat Siraj – AÜ Biyoteknoloji Enst. YL.
-Buse Dikmen – AÜ Tıp Fak. Lisans
29.940,00 ₺
COVID-19 Salgını Boyunca İşveren ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Salgın Sonrası Potansiyel İş Sözleşmesi Davalarına Yönelik Modellerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Gaye BAYCIK
COVID-19 Salgını Boyunca İşveren ve Çalışanların Çalışma Süreleri ile Çalışma Modellerine İlişkin Hak, Yetki ve Yükümlülükleri
-Hazal Tolu Arş. Gör. – GSU
-İstemi Ceysu Dinç Arş. Gör.
-A. Ebru Gültekin – Rektörlük
15.000,00 ₺
COVID-19 Medya Analizi: COVID-19 Salgını İle İletişim Araçlarında Yer Alan Haberlerin Toplum Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin İncelenmesi 1. Dr. Ergin Şafak DİKMEN
Pandemi döneminde dijital iletişim stratejileri: TC sağlık bakanlığı örneği
-Doç. Dr. Emel Özdora Akşa
-Arş. Gör. Dr. Nilüfer Pınar Kılıç
-Prof. Dr. Abdülrezak Altun
14.999,00 ₺
2. Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN
Covid – 19 Salgini Sirasinda Sosyal Medya Ortaminda Yayilan Söylentiler Ve Toplumsal Etkileri
-Dr. Ergin Şafak Dikmen 15.000,00 ₺
COVID-19 Psikolojik Destek ve Rehberlik: Salgınının Bireylerdeki Etkilerine Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Destek Mekanizmalarının Kurgulanması 1. Doç. Dr. İlhan YALÇIN
Covid-19 Korkusu İle Ruh Sağlığı Değişkenleri Arasındaki İlişkide Koruyucu Ve Risk Faktörlerinin Moderatör Etkisi
-Dr. Nesime Can
-Öykü Mançe Çalışır – Uzman
-Seher Yalçın
-Dr. Burçin Çolak
9.197,00 ₺
2. Dr. Öğr. Üyesi Görkem SAYGILI
Doğal Dil İşleme Yöntemiyle COVID-19 Online Psikiyatrik Destek Sistemi
-Arş.Gör. Gökhan Güney
-Ar. Gör. Büşra Özgöde Yigin
-Dr. Burçin Çolak
-Yasemin Hoşgören Alıcı – Dok. Öğr.
-Prof. Dr. Orhan Murat Koçak
11.799,00 ₺
COVID-19 Salgını Sonrası Sektörel Analizler Prof. Dr. Türkmen Göksel
Türkiye’de Covid-19 Salgını Sonrası için Merkezi Önemde Sektörlerin Tespiti: Sektörler Arası Girdi-Çıktı İlişkileri Temelli Ağ Analizi
-Doç. Dr. Yetkin Çınar
-Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz
-Doç.Dr. Oktay Ölmez
14.498,12 ₺
Sağlık Kurumları Acil Eylem Planı: COVID-19 Salgınına Yönelik Tarama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Alpay AZAP
COVID-19 Hasta Yönetiminde Karar Destek Sistemi için Model Geliştirilmesi
-Prof. Dr. Atilla Elhan
Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci
-Dr. Güle Çınar
-Dr. İrem Akdemir Kalkan
-Dr. Ezgi Gülten
-Arş. Gör. Batuhan Bakırarar
– Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli
29.973,56 ₺
COVID-19 Verilerinin Değerlendirilmesi 1. Prof. Dr. Fatih TANK
Covid2019 Verileri İle Günlük Tahminlerin İncelenmesi
-Prof: Dr. Alpay Azap
-Prof. Dr. Atilla Elhan
-Doç. Dr. Oktay Ölmez
-Doç. Dr. Furkan Başer
-Arş. Gör. Günay Burak Koçer
14.500,00 ₺
2- Prof. Dr. Olçay ASLAN
COVID 19 Türkiye Verilerinin İstatistiksel Modellemesi
-Arş. Gör. Yetkin Tuaç
-Arş. Gör. Şenay Özdemir
-Yeşim Döne
12.538,00 ₺
COVID-19 Salgını Sırasında ve Sonrasında İşletmeler İçin Yeni Ekonomik Modellerin Oluşturulmas 1. Öğr. Gör. Dr. Emrah ERTUGAY Covid 19 Pandemi Sürecinde Yedek Akçeler Aracılığı ile Özkaynakla Finansman Politikaları ve Benzeri Salgınların Şirketler Üzerindeki Negatif Etkilerinin Azaltılması için Yeni Model Önerileri -Arş. Gör. Gökhan Aydoğan    -Arş.Gör. İlker Gülençer 13.908,00 ₺
2. Doç. Dr. Barış ÖVGÜN COVID 19 – Nasıl Bir Kriz Yönetimi – Halil Yasin Tamer (Doktora Öğrencisi) 12.762,90 ₺
TOPLAM DESTEKLENEN PROJE SAYISI VE TOPLAM BÜTÇE 13 Proje 224.115,58

TÜBİTAK SOBAG 1001’e 20 adet başvuru gerçekleştirildi

TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı, 27 Nisan 2020 tarihinde açılan ve 4 Mayıs 2020 tarihinde kapanan özel çağrı kapsamında Ankara Üniversitesi’nden 20 adet proje başvurusu gerçekleştirilmiştir.

TÜSEB COVID-19 Başvuruları

TÜSEB tarafından açılan 2020 çağrıları kapsamında; İlaç Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İşbirliği Çağrısı’na Eczacılık Fakültesi’nden 1 adet proje başvurusu gerçekleştirilmiştir.  

COVID-19 TÜBİTAK 1002 Başvuruları

Salgın ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturan COVID-19’un sosyal/ekonomik/toplumsal etkilerinin araştırılması hususuna yönelik Ankara Üniversitesi bünyesinde 2 adet Ar-Ge projesi TÜBİTAK 1002 programı kapsamında sunulmuştur.

TTO Ekibimizden Uluslararası Mentorluk

24-26 Nisan 2020 tarihlerinde Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen #EUvsVirus Challenge hackathonunda, yaklaşık 20 olası koronavirüs sorunu (ör. Ekipmanın hızlı üretimi, üretim kapasitelerinin artırılması, bir ülkeden diğerine aktarılması ile ilgili bilgi ve çözümlerin) ele alınarak AB Tek Pazarında hızlı bir şekilde geliştirilmeleri ve konuşlandırılmaları amaçlanmıştır. Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimizden uzmanlarımız da katılımcıların geliştirdikleri projelere mentorluk yaparak EuvsVirus Hackathon’unda yerlerini aldılar.

Covid-19 Sonrası Girişimcilik

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin uygulayıcı kuruluş olduğu TÜBİTAK – 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) kapsamında uzmanlarımız, 23 girişimci adayı ile online eğitimler gerçekleştirerek TÜBİTAK Panel Değerlendirmelerine hazır hale gelmelerinde yardımcı oldular.  Eğitimler devam ederken, Covid-19 salgınının yarattığı orta ve uzun vadeli sorunlara entegre olabilecek şekilde projeler pivot edilerek yenilikçi çözümler geliştirildi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TTO TARAFINDAN COVID 19 KÜRESEL SALGINI SÜRECİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

COVID-19 Salgınında Ankara Teknokent

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEBİNARLARI

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu, Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı’na Katılım

COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda 2 Nisan 2020 Perşembe günü “Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı” düzenlendi. Üç oturumda 14 konuşmacının yer aldığı konferans, TÜBİTAK’ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. İlaçların yeni hedeflere konumlandırması, ilaç geliştirme, yenilikçi tedavi yöntemleri ve aşı geliştirme konularının konuşulduğu programda, Ankara Üniversitesi akademisyenlerimizden Prof. Dr. Hakan Akbulut, Prof. Dr. Aykut Özkul ve Dr. Mehmet Altay Ünal konuşmacı olarak yer almışlardır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden COVID-19 Kitabı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri 31 bölümden oluşan ve COVID-19 hakkında mevcut bütün bilgileri bir araya getirmeyi amaçlayan bir e-kitap yayınladı. Kitap ulusal egemenliğimizin 100. yılında milli mücadelenin ölümsüz kahramanları ile COVID-19 ile savaşırken kaybedilen tüm sağlık çalışanlarının anısına adandı. COVİD-19 ile ilişkili bir çok alandaki güncel literatür bilgisi ile öğretim üyelerinin bu salgın sürecindeki deneyimlerini içeren kitap içerdiği epidemiyolojik veriler ile her kesimden okuyucunun ilgisini çekebilecek özellik taşıyor, Kitabın COVID-19 konusunda hızlı gelişme ve yeniliklere ayak uydurmak için 2 ayda bir güncellenmesi planlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. Osman Memikoğlu ve Prof. Dr. Volkan Genç’in yaptığı COVİD-19 adlı e kitaba ulaşmak için tıklayınız.

KORONAVİRÜS SALGININDA ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEME REHBERİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı ile Gelişimsel Pediatri Derneğinin katkıları ile hazırlanan ve  “Yeni tip Korona virüs salgınında ilk 5 yaştaki çocuklarımızın gelişimini destekleme rehberi ” temalı rehber yayınlanmıştır. Rehberin günlük yaşamda çok yol göstereceği aşikardır.

Rehberi görüntülemek için tıklayın.

Ankara Üniversitesi'nden Açık Ders Malzemeleri

 1. Kişisel koruyucu ekipman üretimi
 2. Cerrahi maske 750/ hafta
 3. Koruyucu önlük 300/ hafta

Ankara Üniversitesi Koronovirus (Covid-19) Toplumu Bilgilendirme sayfası, Farklı disiplinlerden Öğretim Üyelerinin halkı bilgilendirmeye yönelik yayınları yer almaktadır.
https://www.ankara.edu.tr/covid-19/

 • Uzaktan Eğitim ile ilgili Önlisans-Lisans programlarının açılması planlanmaktadır.
 • Salgın sonrası dönemde de derslerin ters yüz öğrenme yöntemi bağlamında online ortamda da yürütülmeleri için sistemler hazır halde tutulacaktır.
 • Tıp Fakültesi gibi hem yoğun hem de yüksek risk altında çalışan akademisyenlerin hizmetiçi eğitimleri öğrenme yönetim sistemlerimiz üzerinden yürütülecektir.
 • AR/VR uygulamalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
 • MOOC sistemi kurularak hem Türkçe hem de yabancı dillerde içerikler hazırlanarak herkesin erişimine açılacaktır.
 • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının profesyonel düzeyde dijital okuryazarlık ve öğretim tasarımı gerçekleştirme becerileri kazanmalarına ilişkin eğitim faaliyetleri yürütülecektir.
 • Öğrenme yönetim sistemleri ve güvenli online sınav ortamlarının geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecektir.