Üniversitemiz Senatosunun, 2022-2023 Bahar Yarıyılı ile İlgili Almış Olduğu 17.02.2023 Tarihli Kararlar

1.Yüz Yüze/Uzaktan Öğretim;

Ön lisans ve Lisans:

a) Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarında eğitime 20 Şubat 2023 tarihinde uzaktan öğretim yöntemi ile (çevrim içi ve eş zamanlı) olarak başlanmasına,

b) Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Veteriner, Hemşirelik, Mühendislik, Güzel Sanatlar, Konservatuvar, Tiyatro Bölümü ve uygulama içeren ön lisans programları ile öğretmenlik uygulaması ve benzeri uygulama içeren birimlerin eğitimlerine yüz yüze devam etmesine, konuyla ilgili detaylı planlamanın ve bilgilendirmenin programın bağlı olduğu birim tarafından yapılmasına,

2. Yüz Yüze/Uzaktan Öğretim;

Lisansüstü:

a) Lisansüstü programlarda teorik derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile (çevrim içi ve eş zamanlı) olarak; tez uygulama ve laboratuvar faaliyetlerinin ise yüz yüze yapılmasına,

b) Deprem bölgesinde olan üniversitelerdeki programlara kayıtlı lisansüstü öğrencilerin araştırmalarını Üniversitemiz laboratuvarlarında yapabilme olanağı sağlanmasına,

3. İnteraktif Ders Kaydı (ön lisans, lisans, lisansüstü);

a) Ders kayıt tarihlerinin 02 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmasına,

b) Seçmeli ders kontenjanlarının bölgedeki tüm öğrencilere göre talep edilmesi durumunda ek kontenjan belirlenmesine,

c) 02 Nisan 2023 tarihine kadar devam koşulunun aranmamasına,

4. Mezuniyete Üç Ders Sınavları;

2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Akademik Takviminde 07-11 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan mezuniyete üç ders sınavlarının, 28 Şubat-4 Mart 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılmasına, deprem bölgelerinde bulanan öğrencilerin durumlarının ilgili birimlerin yönetim kurullarınca değerlendirilmesine,

5. Özel Öğrenci;

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden, yüz yüze eğitim yapılacağına karar verilen programlara talep etmeleri halinde birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının Ankara’da bulunması koşuluyla özel öğrenci olarak başvuru yapabileceğine,

6. Kayıt Dondurma;

a) Deprem bölgesinde bulunan öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için, dilekçe ya da e-posta yoluyla kayıt dondurma talep etmeleri durumunda birimler tarafından gerekli kolaylığın sağlanmasına,

b) Kayıt dondurma sürenin programın azami öğrenim süresinin düşülmemesine,

7. Uzaktan öğretim ile verilen derslerin ders notlarının ilgili platformlar da öğrenciye açık olarak yayımlanmasına,

8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapma, bilişim desteği sağlama ve ortak çalışmalar  yapmak üzere Üniversitemiz ile eşleşmesinin yapılması uygun bulunan İnönü Üniversitesi için her türlü desteğin sağlanmasına,

9. İlerleyen günlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak kararlara uygun olarak gerekli duyuruların yapılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Diğer

tümünü görüntüle