Yabancı Öğrenci Sınavı (AYÖS) İle İlgili Kamuoyuna Duyuru

Son günlerde bazı şirketlerin web sitelerindeki duyurular ve yazışmalarda Türkiye’deki üniversitelere ve bunlar içinde Ankara Üniversitesine belirli bir bedel karşılığında, Yabancı Öğrenci Sınavına (AYÖS) girmeden, yalnızca lise diploması ile yabancı uyruklu öğrenci yerleştirildiği konusunda duyumlar alınmaktadır.

Üniversitemize yurtdışından başvuruda bulunan adaylar, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergemizde yer alan hükümlere göre kaydedilmektedir. Buna göre adayın lise diploması, Türkçe yeterliklerini (anadili Türkçe olmayanlar için) kanıtlayacak belge ile izlenecek programa bağlı olarak Yabancı Öğrenci Sınavının (AYÖS) da içinde bulunduğu, ABITUR, Uluslararası Bakalorya diploması, SAT1, ACT gibi sınavlardan birinden istenen en düşük puanı sağlamaları gerekir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, ilgili fakülte, konservatuvar ya da yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir. Yabancı ülkelerden gelecek adayların Üniversitemize kaydolmaları için gereken koşullardan birisi olan AYÖS, Üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜDEM) yönetiminde 2011 yılından beri öğretim elemanlarımızca yapılmaktadır. Bu sınava giren öğrencilere de belge Üniversitemizce verilmektedir. Üniversitemize belirtilen koşullar dışında, öğrenci kaydı yapılmamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin Üniversitemize kayıt konusunda asılsız haberlere, gerçekdışı vaatlere inanmamalarını istiyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Diğer

tümünü görüntüle