ETKİNLİKLER

10
Ekim

Yaratıcı Fikirler Poster Sunumu Etkinliği

4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu 
‘Yaratıcı Fikirler Poster Sunumları’ Etkinliği
10-11 Ekim 2019, Gölbaşı-ANKARA

Üniversite öğrencilerinin fikirlerine, projelerine yer vermek, değerlendirmek ve paylaşmak amacıyla Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan    4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu kapsamında Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin poster sunumlarına yer verilecektir.

Ayrıntılı bilgi Poster Hazırlama Kuralları, Kabul Koşulları ve Poster Sunumu başlıklarında verilmiştir. Belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmayan ve belirtilen sürelerde gönderilmeyen posterler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Poster Sunumu Konuları

 • Elektronik Belge Yönetimi (EBY) ve Sistemi
 • e-Arşiv Yönetimi ve Sistemi
 • e-Devlet Kapısı ve Bilgi Yönetimi
 • Yapay Zekâ ve Bilgi Yönetimi
 • Bilgi ve Siber Güvenlik
 • Kişisel Verilerin Korunması ve Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi ve Mobil Uygulamalar
 • e-İmza Uygulamaları

Poster Özeti Gönderimi ve Kabul Koşulları

 • “Poster Özeti” ve “Poster” daha önce hiçbir yerde sunulmamış ve basılmamış olmalıdır.
 • Gönderilecek özette çalışmanın amacı, kapsamı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular özetlenmeli ve bu çerçevede sonuç açıklanmalıdır. Özetin tamamı 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Varsa Kaynakça verilmelidir (kaynakça alanı kelime sayısına dahil değildir).
 • Poster özeti gönderimi sırasında tablo veya figür kullanılmamalıdır.
 • Poster Özeti yukarıda belirtilen kurallara göre hazırlanmış ve Sempozyum Yönetim Sistemine (http://2019.ebeyas.org/sys/openconf.php)‘ne ‘Poster sunumu’ olduğu belirtilerek 18 Ağustos 2019tarihine kadar yüklenmiş olmalıdır.
 • Sempozyum Yönetim Sistemi’ne yüklenen Poster Özetleri, Sempozyum Bilim Kurulu içinden belirlenecek “Poster Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilecektir.
 • Sonuçlar kişinin e-posta adresine gönderilecektir

Poster Hazırlama Kuralları

 • Posterler 70 x 100 cm boyutunda hazırlanmalıdır.
 • Sempozyum adı ve logosu posterin sağ veya sol köşesinde kullanılmalıdır.
 • Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Posterde Başlık ve Özet mutlaka yer almalıdır.
 • Posterler dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Posterler, yukarıda belirtilen konular çerçevesinde hazırlanmalı, çalışmanın amacına, kapsamına, yöntemine, bulgularına ve sonuçlara kısaca değinilmelidir.
 • Posterde tüm alanlarda okunması kolay bir yazı stili kullanılmalıdır. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Diğer bölümler için okunması kolay olacak şekilde punto büyüklükleri ayarlanmalı (16-24 punto arasında), tüm poster aynı yazı tipinde hazırlanmalıdır.
 • Posterlerde yazar isimleri ve iletişim adresleri 30 punto ve koyu olmalı, posteri sunacak yazarın adının altı çizili olmalıdır.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması bulunmamaktadır. Görselliği arttırmak amacıyla renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
 • Kaynak verme stili olarak APA kullanılmalı, eğer alıntı varsa metin içinde atıf verilmelidir.

Poster Gönderimi ve Kabul Koşulları

 • Poster özetleri kabul edilen kişiler, Posterlerini 8 Eylül 2019 tarihine kadar Sempozyum e-Posta. (ebeyassempozyum@gmail.com) adresine göndermiş olmalıdır.
 • Posterler, “Poster Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilecektir.
 • Posterlerin sıralaması “Poster Değerlendirme Komitesi” tarafından yapılacaktır.
 • Poster kabul yazıları kişilerin e-posta adreslerine gönderilecektir.

Poster Sunumları

 • Posterler sempozyum komitesince belirlenecek numaralandırılmış panolara, sempozyum süresince asılacaktır.
 • Kabul edilen posterler Ankara Üniversitesi tarafından bastırılacaktır.
 • Poster Sunumları, yazar/yazarları tarafından yapılacaktır.
 • Poster etkinliğe gelmeyen poster sahiplerinin Posterlerine yer verilmeyecektir.
 • Poster sahipleri programda süresince posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 • Kabul edilen Posterlerin özetleri, ULAKBİM DergiPark’ta yer alan ‘Bilgi Yönetimi (BY) Dergisi‘ ve/veya Sempozyum ana konuları esas alınarak genişletilmiş çalışmaları içeren ‘Bilimsel Kitap’ olarak Ankara Üniversitesi BİL-BEM Müdürlüğü yayını olarak basılı ve elektronik yayımlanacaktır.

Not: Sempozyuma katılım ücretsizdir. Katılımcılara yönelik olarak konaklama, ulaşım vb. gereksinimlerle ilgili herhangi bir organizasyonumuz bulunmamaktadır. Tüm katılımcıların ilgili süreçleri kendi imkânları ile yürütmesi gerekmektedir.

4. e-BEYAS Sempozyumu
Düzenleme Kurulu