İnsan Hakları Sertifika Programı

Ankara Üniversitesi ve Adalet Bakanlığı işbirliği ile 10 Mayıs – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında “İnsan Hakları Sertifika Programı” düzenlenecektir.

Amacı:

Bu sertifika programı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında Adalet Bakanlığı (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı) ile Ankara Üniversitesi arasında 18 Kasım 2021 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Sertifika Programının, insan hakları alanının teorisine ve uygulamasına yönelik bilgi, tecrübe ve farkındalığı artırmak amacıyla bu alanda çalışmak isteyen kişilere ulaşması planlanmaktadır.

Sertifika programı sonucunda katılımcıların aşağıdaki konularda bilgi ve farkındalıklarını artırması hedeflenmektedir;

 • İnsan haklarına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası sözleşme hükümleri ve bu hükümlerde düzenlenen hak ve özgürlükler
 • Ulusal ve Uluslararası insan hakları mekanizmaları ve bunlara başvuru usulleri,
 • Ulusal ve Uluslararası Mahkemelerin uyguladığı kabuledilebilirlik kriterleri ve temel hak ve özgürlüklere yaklaşımı
 • İnsan Haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mahkeme içtihatları ve bunlara erişim yolları

Kimler Başvurabilir:

 • Hakim ve Savcılar/Hakim-Savcı Adayları
 • Avukatlar/Stajyer Avukatlar
 • Kamu Görevlileri
 • Hukuk Fakültesi Mezunları ve Son Sınıf Öğrencileri
 • Lisans Mezunları

Eğitim Şekli: Yüz yüze eğitim

Eğitim Yeri : Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü

Eğitim Konuları ve Eğiticiler:

 • İnsan Haklarının Temel Kavramları ve Tarihsel Gelişimi        Öğretim Üyesi Mehmet ÇATLI (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • İnsan Haklarının İç Hukukta Korunması: AYM’ye Bireysel Başvuru Yolu

Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ (Anayasa Mahkemesi Üyesi)

 • Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Dr. Muharrem KILIÇ (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı)
 • İnsan Haklarının Bölgesel/Uluslararası Düzeyde Korunması (AİHM, BM) Hacı Ali AÇIKGÜL (Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı)
 • AİHM ve Yargılamada Kullandığı Yöntem, İlke Ve Usuller

Prof. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU (Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 • AİHM Perspektifinde Hukukun Üstünlüğü İlkesi

Hasan Bakırcı (AİHM Grefiyesi)

 • Yaşam Hakkı     Doç. Dr. Ali Ersoy KONTACI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Kötü Muamele iddialarının Etkili Soruşturulması ve Cezasızlıkla Mücadele Dr. İlhan ÜZÜLMEZ- Dr. Burcu BAYTEMİR KONTACI (Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Özgürlük ve Güvenlik Hakkı     Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Adil Yargılanma Hakkı (Ceza boyutu)                 Dr. Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Dekan)
 • Adil Yargılanma Hakkı (Hukuk boyutu)

Zeynep UÇAR TAGNEY  (AİHM Hukukçusu)

 • İfade Özgürlüğü     Doç. Dr. Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü   Ömer YILMAZ (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı)
 • Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı              Yasin BULUT (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı)
 • Çevresel Koruma ve İnsan Hakları      Dr. Abdurrahman SAYGILI (Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
 • Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü          İbrahim YUSUFOĞLU (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi)
 • Mülkiyet Hakkı             Ahmet Müşerref YAKIŞIK (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı)
 • AİHM Kararlarının İcra Süreci   Alper Hakkı YAZICI (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı)

Eğitim Takvimi: Eğitim 10 Mayıs – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında Salı-Perşembe günleri (Eğitim konularından belirlenecek ikisi için ise Çarşamba) 18.00-20.00 saatleri arasında toplamda 36 saat verilecektir.

Eğitim Ücreti: Kişi başına 1.000 TL’dir.

Sertifika Almaya Hak Kazanma: 36 saatlik eğitim sonunda, % 75 devam zorunluluğunu sağlayanlara İnsan Hakları Sertifikası verilecektir.

Ön kayıt: Ön kayıt için başvurular ihuam.ankara.edu.tr/sertifika-programi/ internet adresi üzerinden 1-21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru sayısının öngörülen asgari kontenjandan az olması halinde eğitim gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.

Ön başvurular sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında kesin kayıtla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Diğer

tümünü görüntüle