Üniversitemizin 8. Rektörü Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin’i Saygı ile Anıyoruz…