HABERLER

11
Eylül

Ankara Üniversitesi Puantaj Yazılımı

Sayın öğretim elemanlarımız,
   
2914  sayılı  Kanunun  11’nci  maddesi  gereğince ödenmekte olan ek ders ücretlerinin hesaplama ve ödeme işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve hatasız yapılabilmesi için Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde pilot uygulama safhası başarı ile tamamlanan “Ankara Üniversitesi Puantaj Yazılımı 2018-2019  eğitim-öğretim  yılı  Güz  döneminden  itibaren  Üniversitemiz  geneline yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.”
 
Ankara Üniversitesi Puantaj Yazılımı ile;
– Öğretim elemanlarının mecburi ders yüklerinin Üniversite genelinde elektronik ortamda takibi,
– Ek ders ödemelerinde gecikmelerin önlenmesi,
– Ek ders ödemelerinde Üniversitemiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması,
amaçlanmaktadır.
 
Ayrıca  öğretim  elemanlarınca  her  ay  manuel  olarak  düzenlenerek  ödeme  emri  ekine bağlanan ek ders puantajları, her eğitim öğretim döneminin başında sadece bir kez ıslak imza ile imzalanarak bağlı olunan birime teslim edileceğinden (sistem üzerinden elektronik olarak takip edilmesi nedeniyle diğer aylarda ödeme emri belgesi ekine bağlanmasına gerek kalmayacağından) zaman, iş gücü ve ve kırtasiye harcamalarında tasarruf sağlanacaktır.
 
Ankara Üniversitesi Puantaj Yazılımı http://ekders.ankara.edu.tr adresinden Üniversitemiz personelinin erişimine açılmış olup, tüm akademik personelimizin bilgileri sisteme aktarılmıştır.
 
Tüm personelimizin; 
Kullanıcı adı: Kurum sicil numarası (31- kısmı yazılmadan)
Şifre: TC kimlik numarası
(Sisteme girildikten sonra şifre değişikliği yapınız.)
 
03 Eylül – 30 Eylül 2018 tarihleri arasındaki dört hafta içerisindeki derslerin (Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik takviminin 24 Eylül 2018 tarihinde başlaması nedeniyle anılan tarihe kadarki  uzmanlık alan dersleri ve tez  danışmanlıklarının ve akademik takvim başlangıcından sonraki, derslerin, uzmanlık alan derslerinin ve tez danışmanlıklarının ayrı ayrı olarak) Puantaj Yazılımına en geç 08 Ekim 2018 tarihine kadar girişinin yapılması gerekmektedir. (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi HARİÇ.)
 
Puantaj Yazılımı ile ilgili her türlü soru veya sorununuzu biriminiz  gerçekleştirme  görevlilerine  (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul sekreterleri ve maaş/ek ders mutemetleri) iletebilirsiniz.